Профспілка працівників державних установ України інформує, що Комітет ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 6 вересня 2019 року розглянув  проект Закону України № 1066 "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади"( далі – законопроект). Законопроект передбачає внесення змін до законів "Про державну службу", "Про Кабінет міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади".

 У роботі підкомітету та Комітету ВРУ взяли участь та виступили працівники виконавчого апарату Профспілки: завідувач відділу захисту соціально-економічних прав членів профспілки Валентина Гурневич та завідувач відділу правового та організаційного забезпечення Оксана Шевченко.

Серед основних зауважень та пропозицій Профспілки зазначено, що  у новій редакції частини 3 статті 5 законопроекту положенням про те, що «дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом», суттєво скорочується сфера застосування трудового законодавства для регулювання праці державних службовців.

Такий підхід стає серйозною проблемою у регулюванні трудових відносин державних службовців, оскільки у законопроекті відсутні положення, що регулюють багато аспектів праці майже у всіх її сферах, включаючи:

  • визначення випадків оформлення трудових відносин у письмовій формі;
  • можливість реалізації переважного права на залишення на роботі,

 питань часу відпочинку (у законопроекті визначаються лише окремі питання надання щорічних відпусток);

  • оплати праці (у законопроекті не встановлено розмір посадового окладу на найнижчій посаді державної служби, як здійснюється оплата роботи у надурочний час, святкові на неробочі дні, нічний час, не визначені строки виплати заробітної плати тощо), гарантій та компенсацій;
  • матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну роботодавцю.

Поза межами правового регулювання залишились колективно-договірні питання та питання охорони праці.

Також, в зауваженнях Профспілки було зосереджено увагу на необхідності врегулювання питання пенсійного забезпечення державних службовців, зокрема тих, кому пенсія призначена відповідно норм законодавства про державну службу 1993 року.

Найбільше обурення викликають норми, що повністю нівелюють права та повноваження профспілок, визначені статтею 36 Конституції України, законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог» та КЗпП України.

Представники Профспілки надали народним депутатам письмові пропозиції та зауваження до законопроекту сподіваючись, що застереження Профспілки будуть почуті, предметно розглянуті та враховані у проекті Закону України № 1066.