Міністерство фінансів України запропоновало Уряду ряд заходів для збалансування бюджетних показників,зокрема, замороження фонду оплати праці для державних службовців на рівні 2018 року. Такі заходи нівелюєють справедливий розподіл бюджетних призначень, мотиваційну складову реформи державної служби, зокрема достойний, конкурентоспроможний рівень плати праці державних службовців.

Президія ЦК Профспілки звернулася до Прем’єр-міністра України з проханням взяти під особистий контроль питання щодо проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в частині справедливого, обґрунтованого збалансування бюджетних показників для виконання основних завдань державного бюджету на 2019 рік, а також передбачення у ньому необхідних видатків на заробітну плату зазначеної категорії працюючих з урахуванням вимог Закону України «Про державну службу», зокрема щодо встановлення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, у розмірі не менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

Профспілка багато років поспіль на усіх рівнях соціального діалогу відстоює справедливий та достойний рівень оплати праці державних службовців. Профспілкова сторона брала активну участь у розробці нового Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) та пов’язувала з його прийняттям, як і більшість державних службовців, подальший поступальний рух у питаннях оплати праці. Трохи більше як за два роки, рівень оплати праці на найнижчій посаді органу виконавчої влади, мав би (за нормами Закону) приблизитися до двох мінімальних заробітних плат, що прирівнювалося до середньої заробітної плати в галузях економіки.

Натомість, внесенням змін до Закону в частині розрахункової одиниці посадового окладу державного службовця на найнижчій посаді (з розміру мінімальної заробітної плати – на розмір прожиткового мінімуму), перекреслено основні принципи реформування оплати праці, що закладалися Законом.

Насамперед, зміна розрахункової одиниці для розрахунку посадового окладу відобразилась на розмірах посадових окладів державних службовців місцевих державних адміністрацій.

Викликають занепокоєння і значні диспропорції з оплати праці в центральних органах виконавчої влади, де вона різниться в рази.  

Існуюча ситуація щодо рівня оплати праці державних службовців негативно впливає на сприйняття ними суті реформи державної служби та об’єктивно спричиняє відтік кваліфікованих кадрів. Крім того, знову повертається ситуація, коли дефіцит бюджету вирішується за рахунок державних службовців.