Профспілка працівників державних установ України продовжує брати участь у розгляді законопроекту №2260 «Про внесення змін до деяких законів України» з метою захисту трудових прав державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Так, 2 грудня 2019 року відбулось засідання підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на якому було розглянуто пропозиції до другого читання цього законопроекту. Від Профспілки працівників державних установ України участь у засіданні взяли Голова Профспілки Юрій Піжук та завідуюча відділом захисту економічних прав членів Профспілки Валентина Гурневич.

Профспілковій стороні вдалось відстояти внесення змін до ст.5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», а саме доповнити новою частиною такого змісту, що державний службовець, якого звільнено на підставі пунктів 1 та 11  частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу», протягом шести місяців з дня звільнення за рішенням відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, обласної ради може бути призначений на посаду служби в органах місцевого самоврядування без обов’язкового проведення конкурсу в разі відповідності його професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади. Також, за пропозицією профспілки були внесені зміни до п.6 ст. 22, які були підтримані комітетом. Зокрема, вони стосуються переведення державного службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування без обов’язкового проведення конкурсу в разі відповідності його професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади.

Разом з тим, констатуємо, що законопроект №2260 пронизано дискримінаційними нормами щодо державних службовців. Пропозиції Профспілки щодо забезпечення та дотримання прав і гарантій державних службовців і діяльності організацій профспілки були проігноровані. Більш того законопроект містить, як на нашу думку, низку норм, що грубо порушують права людини та трудове законодавство, про що профспілкова сторона неодноразово направляла свої зауваження та пропозиції до даного законопроекту зокрема з наступних питань.

Так, проектом пропонується внесення змін до ст.3 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо особливостей застосування цього Закону на державній службі і в службі в органах місцевого самоврядування. Наголошуємо, що це вже не перший випадок внесення змін до законодавства про профспілки та порушення прав профспілок, без будь-яких погоджень з профспілковою стороною. Це питання ми будемо піднімати, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Відповідно до вітчизняного та міжнародного законодавства громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Також наголошуємо, що в окремій статті не може обмежуватися дія Закону. Тож внесення змін до частини другої статті 3 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» є безпідставними.

         Крім того, викликає обурення пропозиція проекту до частини третьої статті 87 Закону України «Про державну службу» щодо можливості припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення на підставі скорочення чисельності або штату державних службовців, скорочення посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного розпису державного органу без скорочення чисельності або штату державних службовців, реорганізація державного органу без отримання згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника). Необхідно взяти до уваги, що випадки, коли допускається розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди виборного органу первинної профспілкової організації чітко визначаються у статті 43-1 КЗпПУ.

Також, законопроект передбачає звільнення державного службовця з посади державної служби категорії «А» з власної ініціативи, за поданням Прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу), у період тимчасової непрацездатності державного службовця або його відпустки.

Профспілка наголошує, що намагання вивести умови проходження державної служби з предмету регулювання трудового законодавства без достатніх підстав, носять ознаки дискримінації, порушують принципи рівності щодо загальних соціальних гарантій працюючим.

         На 4 грудня 2019 року заплановано засідання Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Одним із питань порядку денного буде розгляд законопроекту №2260. Профспілкова сторона продовжує закликати парламентарів до поваги прав людини та громадянина, зокрема трудових прав, до соціального діалогу, як це передбачено європейської та світовою практикою.

Професійна спілка працівників

державних установ України