РЕЗОЛЮЦІЯ

ФОРУМУ ПРОФСПІЛКОВОГО АКТИВУ

«ПРОФСПІЛКА : кроки в майбутнє»

31 жовтня 2019 року м.Київ

Учасники Форуму профспілкового активу, заслухавши та обговоривши питання існуючого стану профспілкового руху, виклики та перспективи, які стоять перед профспілковою спільнотою та планів на майбутнє Профспілки працівників державних установ України (далі-Профспілка), враховуючи досвід роботи шведської Профспілки ST, відзначають наступне.

Проголошений владою України курс на проведення реформ та системну модернізацію країни, шляхом мінімізації функцій держави, вимагає активної громадянської позиції працюючої людини по захисту власних трудових прав. Станом на сьогодні, профспілки залишаються єдиною доступною організацією, що займається повсякденними проблемами найманих працівників. Однак, незважаючи на це в українському суспільстві формування політики партнерських стосунків між владою і профспілками, як одним із найчисельніших інститутів громадянського суспільства, на жаль, ще не стали домінуючим чинником. Більш того, спостерігається чітка тенденція розвитку неконтрольованого зловживання з боку влади трудовими правами людини у тих випадках, де немає дієвого механізму захисту цих прав.

У ході реформування галузей, в тому числі і державного управління через переформатування органів державної влади, реорганізацію та ліквідацію цілої низки підприємств, установ, організацій, через масові скорочення працюючих спостерігається  відтік працюючих, і  відповідно відтік профспілкового членства.

Учасники Форуму профспілкового активу вбачають перспективу розвитку профспілкового руху через:

-висвітлення стратегічних цілей і завдань профспілкового руху для членів профспілки і суспільства в цілому;

-підвищення рівня популяризації та медійної активності діяльності профспілкових органів усіх рівнів;

-запровадження гнучких структур (інститут профспілкових представників, діяльність міжспілкових структур на рівні міст і районів, об’єднання споріднених профспілок);

-удосконалення норм трудового законодавства, що регулюють правовідносини при здійсненні представництва і захисту прав та інтересів найманих працівників

-запровадження персонального профспілкового членства;

-створення умов для самореалізації профспілкової молоді, як запоруки перспективи загального профспілкового руху та держави в цілому;

-системне навчання профактиву;

-солідарні дії з міжнародними національними профцентрами, а також міжнародними й регіональними профоб’єднаннями;

- пошук можливостей створення:

  • накопичувального страхового фонду на випадок безробіття державних службовців-членів Профспілки;
  • Профспілкового пенсійного фонду, в якості галузевого пенсійного фонду для членів Профспілки (за участю членів Профспілки та інших зацікавлених сторін);
  • Профспілкового фонду взаємодопомоги для членів Профспілки в тому числі державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування, з метою їх соціально-економічної підтримки.

Учасники Форуму звертаються до Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України з вимогами щодо:

- недопущення звуження змісту та обсягу існуючих трудових прав при прийнятті нових законодавчих чи нормативних актів або при внесенні змін у чинне законодавство України;

-нагальної необхідності ратифікації Конвенції МОП № 151 «Про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі», якою передбачено громадські та політичні права державних службовців;

            -нагальної необхідності прийняття Закону України: «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

-внесення змін до чинного законодавства щодо відновлення права колишніх державних службовців, які вийшли на пенсію до 01.05.2016 року, на перерахунок пенсій, призначених відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ;

-відповідність національного законодавства міжнародним нормам і стандартам, вазначених конвенціями Міжнародної організації праці, законодавством Європейського Союзу, а також міжнародними договорами.

Учасники Форуму переконані, що реалізація вищезазначених пропозицій відкриє нові можливості розвитку профспілок в питаннях захисту і представлення інтересів працюючої людини, створенню партнерської моделі відносин між профспілками та владою, а також сприятиме становленню і розвитку громадянського суспільства в Україні.

За дорученням учасників Форуму

Голова Профспілки                                                                                  Юрій ПІЖУК