Сьогодення надало нам черговий потужний виклик, такий  як Коронавірус COVID-19, що по суті є виміром здатності Української держави, усіх гілок її влади, профспілок, роботодавців і населення спільними зусиллями реагувати на загрозу, яка поширюється усім світом.

        Профспілка працівників державних установ України  в умовах карантину  продовжує працювати, організовуючи свою роботу з урахуванням прийнятих законів, рішень Уряду та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо запобігання поширенню пандемії, спричиненої коронавірусом.

  Зважаючи на те, що державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування наразі продовжують працювати, як дистанційно, так і безпосередньо на робочих місцях, виконуючи всі свої функції, надають першочергові адміністративні послуги, піклуються про діяльність багатьох сфер економіки держави, вирішують невідкладні завдання, у тому числі і ті, що пов’язані з поширенням зазначеної хвороби, ризикуючи своїм здоров'ям і безпекою задля протидії  розповсюдження вірусу і допомоги захворілим, сьогоднішнім першочерговим завданням для роботодавців і профспілок  є забезпечення цих працівників засобами захисту.  

  У багатьох областях організації  Профспілки  долучились до роботи щодо протидії  пандемії, зокрема вишуковують можливості забезпечення  працівників  захисними  медичними масками, засобами дезінфекції, необхідним обладнанням для санітарної обробки приміщень тощо. Водночас, коштів для цих потреб є вкрай недостатньо.

         Шановні наші соціальні партнери! Беручи до уваги масштабний комплекс заходів, який  здійснюється вами, щодо протидії поширенню коронавірусу, враховуючи широкі повноваження обласних державних адміністрацій та  обласних рад в питаннях здійснення на відповідних територіях державного контролю  за додержанням законодавства з питань охорони здоров’я, охорони праці та  санітарних правил,  надані  статтями 13, 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно Національного плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020 рік, затвердженого  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України від
3 лютого 2020 року  № 93-р  «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2”, звертаюсь до вас з невідкладним, надважливим проханням вишукати можливість у забезпеченні  працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування  захисними медичними масками у необхідних кількостях та іншими першочерговими засобами для захисту здоров'я працівників.

Керівники організацій Профспілки усіх рівнів проведуть всебічне інформування членів Профспілки щодо їх зобов'язання дотримуватися встановлених процедур безпеки і гігієни праці.

Сподіваємось, що разом нам вдасться ефективно протистояти цьому виклику.

Голова Профспілки працівників

державних установ України

Юрій Піжук