Структура профспілки

Структура Профспілки визначається Статутом.
Профспілка будується за галузевим принципом.
Профспілка складається з первинних організацій (які можуть об’єднуватися в об’єднання), територіальних (об'єднання первинних організацій, районні, міські, міськрайонні, міжобласні), регіональних (обласні, Київська міська, Кримська республіканська) організацій. 
До Профспілки можуть входити профспілки, нижчі за статусом.