Поглиблюємо соціальний діалог: Голова Профспілки працівників державних установ України взяв участь у засіданні НТСЕР

05.04.2018

Поглиблюємо соціальний діалог: Голова Профспілки працівників державних установ України взяв участь у засіданні НТСЕР

Відбулося засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради, у якій взяв участь Голова Профспілки працівників державних установ України Юрій Піжук. За ініціативи профспілкової сторони нарізним у обговоренні стало питання збереження та розвитку трудового потенціалу України, особливо в умовах зростаючої міграції кваліфікованої робочої сили за кордон та зниження доходів населення. З цього питання виступили перший заступник Міністра соціальної політики Ольга Крентовська, представники профспілкової сторони – Олекснадр Шубін та сторони роботодавців – Анатолій Кінах. За результатами обговорення учасники засідання виробили низку рекомендацій органам виконавчої влади, профспілковій стороні та стороні роботодавців, зокрема щодо реформування політики оплати праці, впровадження міжнародних стандартів та новітніх технологій із забезпечення безпечних умов праці, модернізації освітнього простору та системи професійної освіти громадян, працевлаштування молоді. Вирішено ініціювати подальший ґрунтовний розгляд питання розвитку і збереження трудового потенціалу на окремому засіданні Уряду, після доопрацювання у робочій групі НТСЕР.


Також на засіданні визначили пріоритетні напрями діяльності Національної ради на 2018 – 2020 роки серед яких: розвиток вітчизняної економіки шляхом сприяння залученню інвестицій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, розвитку експорту, встановлення економічно обґрунтованої цінової і тарифної політики державних монополій, збільшенню кількості гідних робочих місць; участь у формуванні Основних напрямків бюджетної політики та Державного бюджету України на відповідний рік; збереження та розвиток трудового потенціалу, забезпечення економіки кваліфікованими кадрами; впровадження норм та стандартів гідної праці; подальше удосконалення системи пенсійного забезпечення та соціального страхування (в т.ч. медичного); модернізація системи колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин; впровадження принципів соціального діалогу та підвищення його ефективності на всіх рівнях. Особливу увагу учасники приділили необхідності посилення інституційної підтримки, питанню ефективності здійснюваної консультативної діяльності ради, зокрема визнання та використання вироблених рекомендацій сторонами соціального діалогу.