Захист трудових, соціально-економічних прав та соціальних гарантій членів Профспілки є пріоритетом у роботі Чернігівського обкому

30.05.2018

Захист трудових, соціально-економічних прав та соціальних гарантій членів Профспілки є пріоритетом у роботі Чернігівського обкому

24 травня 2018 року  відбувся ІV Пленум Чернігівського обкому Профспілки працівників державних установ, який розглянув ряд організаційних  питань та зупинився на завданнях організацій профспілки області по соціальному захисту членів профспілки в сучасних умовах. 


   Враховуючи зміни, що відбулися у складі виборних органів обласної організації за період між пленарними засіданнями,  учасники пленуму  одноголосно обрали членів обкому замість вибулих :


-   Заяць Альону Володимирівну, голову Молодіжної ради обласної організації профспілки, делеговану Молодіжною радою;


-   Федя Віктора Миколайовича, голову первинної профорганізації Управління поліції охорони в Чернігівській області,


  - Ярошенко Інну Віталіївну, голову первинної профорганізації Козелецької об’єднаної територіальної громади;


-   Єрему Віктора Івановича, голову первинної профорганізації М.Коцюбинської об’єднаної територіальної громади;


- Поліщук  Ірину  Володимирівну, голову  первинної профорганізації Кіптівської об’єднаної територіальної громади;


- Чигрин Людмилу Миколаївну, голову первинної профорганізації Парафіївської об’єднаної територіальної громади ;


-   Ющик Наталію Анатоліївну, заступника голови первинної профорганізації  Коропської об’єднаної територіальної громади.


 Пленум визнав повноваження обраних до складу Президії обласного комітету Заяць Альони Володимирівни, голови Молодіжної ради обласної організації профспілки та Денисенка Сергія Олексійовича, голови первинної профорганізації ДП «Чернігівський військовий лісгосп». До складу ревізійної комісії обрана Швидка Олена Петрівна, делегована первинною профспілковою організацією Іванівської сільської ради.


У доповіді  про завдання організацій профспілки працівників державних установ області по соціальному захисту членів профспілки в сучасних умовах голова облорганізації профспілки Марія Бойправ зазначила, що основні зусилля обком Профспілки спрямовує на посилення захисту трудових, соціально-економічних прав та соціальних гарантій членів профспілки - працівників державних установ, зміцнення єдності профспілкового руху в області, поліпшення взаємовідносин з роботодавцями, покращення інформаційної обізнаності членів профспілки, посилення впливу районних, міських і первинних профорганізацій на вирішення проблем членів  профспілки в трудових колективах.


Профспілковими організаціями всіх рівнів здійснюються заходи, спрямовані на налагодження і підтримку ділового партнерства з виборними органами об’єднаних територіальних громад з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан, збереження організаційної структури Профспілки, створення в них первинних профспілкових організацій та забезпечення умов для їх функціонування.


Водночас, пленум обкому Профспілки відмітив, що реформи  у соціальній сфері, процеси децентралізації, реорганізації місцевих органів влади, не  сприяють  підвищенню рівня та якості життя населення, зайнятості і доходів, доступності основних соціальних благ та послуг, що негативно впливає на стан соціально-трудових відносин в колективах.


Внаслідок ліквідації установ, підприємств відбувається скорочення працюючих, припиняють діяльність  профспілкові організації, скасовуються та обмежуються соціальні гарантії і стандарти працюючих, відбувається пряме нехтування інтересами спілчан, що призводить до порушення конституційних прав людини праці.


 З розглянутого питання прийнята постанова.


По закінченню пленарного засідання було проведено нараду з актуальних питань врегулювання трудових та соціально-економічних прав і інтересів членів профспілки через колдоговірну роботу та  проведення запланованих заходів з організації оздоровлення членів профспілки та їх дітей в літній період 2018 року.